Belki en basit ama matematikteki en önemli konudur. Bu yüzden üzerinde durup, iyi kavramakta fayda var.

Saymak (çokluk belirtmek) ya da ölçmek için kullanılan matematiksel nesnelere sayılar denir. Sayılar rakam adı verilen sembollerle gösterilirler.

Örneğin 32 bir sayıdır. Bu sayı için kullandığımız 3 ve 2 ise birer rakamdır.

Matematikçiler sayıları daha iyi anlamak için onları gruplandırmışlardır.
Sayma sayıları: Adından da anlaşılacağı üzere saymak için kullandığımız 1’den sonsuza kadar devam eden sayıları temsil etmektedir.
1,2,3,4,5,6…

Doğal sayılar: Tıpkı sayma sayıları gibidir yalnız ek olarak 0 (sıfır) vardır. Yani sıfırdan başlar sonsuza kadar giderler.
0,1,2,3,4,5…

Tam sayılar: Eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki sayılardır.
…-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5…

Tam sayılar ikiye ayrılır:
a)Pozitif tam sayılar: Aslında tam olarak sayma sayılarıdır. 1’den başlar sonsuza kadar devam ederler.
1,2,3,4,5,6…
b)Negatif tam sayılar: Sayma sayılarının negatifleridir. Eksi sonuzla -1 arasındaki sayılardır.
…-5,-4,-3,-2,-1

Bütün bu sayıları eksi sonsuzdan başlayıp artı sonsuza uzanan bir çizgi üzerinde gösterdiğimizde sayı doğrusunu elde ederiz.

Daha çeşitli sayı grupları da var elbette, ama onları ileride ele alacağız.

Bir sayı kaç rakamdan oluşursa o kadar basamaklı bir sayıdır deriz.
Örneğin;
38345 sayısı 5 basamaklı,
2942311 sayısı ise 7 basamaklı bir sayıdır.

Gayet basit. =)

Bu bilgileri pekiştirme adına sorular soralım:

  • 3 basamaklı en küçük sayı nedir?
  • 5 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı kaçtır?
  • 7 basamaklı rakamları farklı en küçük sayı kaçtır?
  • 11 basamaklı ve bir rakamı en fazla 2 defa kullanmak suretiyle yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

Cevaplarınızı bekliyorum. =)